Laen kinnisvara tagatisel

Kinnisvara tagatisel laen, mille abil saad finantseerida suuremate kui 10 000 € plaanide teostamist. Intressiga alates 9% laenujäägilt aastas.

Täida kinnisvara tagatisel laenu taotlus

Taotletav laen

Sisestage soovitud laenusumma ja valige teile sobiv tagasimakse periood kuudes.

Alates 7000 EUR

Laenu tähtaeg intressi ettemaksega laenu puhul on 2-12 kuud, muul juhul 6 kuud kuni 180 kuud.

Taotleja andmed

Eesti Vabariigi kodaniku isikukood. Taotleja peab olema vähemalt 20 aastat vana.

Telefoni number sisestada suunakoodiga, näiteks +372XXXXXXX

Taotleja tulud

Sisestage kõik oma netosissetulekud, mida peaks arvestama laenuotsuse tegemisel.

  • Lisa sissetulek

Taotleja kohustused

Sisestage kõik oma regulaarsed kulutused, välja arvatud eluasemega seotud kulutused (kommunaalmaksed / rent).

  • Kohustused, mis pole Bigbankiga seotud.

    Lisa kohustus

Kinnitus

Andmete esitamisega kinnitab taotleja esitatud andmete õigsust ja täielikkust ning sealhulgas seda, et on laenuandjale esitanud kõik andmed ja asjaolud, mis puudutavad laenu taotlemist ja kasutamist ning võivad mõjutada taotleja majandusliku olukorra või laenu tagastamisvõime hindamist või laenuotsuse tegemist. Taotleja kinnitab, et tema teovõimet ei ole piiratud ning puuduvad asjaolud, mis võiksid mõjutada tema otsustusvõimet.